Un any més, els alumnes que havien cursat 2n de Batxillerat el present curs s'han enfrontat a l'examen de Selectivitat. Una prova exigent que els nostres alumnes han saldat de forma favorable.
Aquests són els resultats comparats:


Curs 2018-2019 (62 alumnes matriculats):
50 presentats al juny i 50 aprovats: 100% d'èxit


Curs 2017-2018 (62 alumnes matriculats):
53 presentats a la PBAU ordinària (juny)
5 no aprovats
10 presentats a la PBAU extraordinària (juliol)
1 no aprovat.

Curs 2016-2017 (70 alumnes matriculats)
52 presentats a la PBAU juny : 100% aprovats
6 presentats a la PBAU setembre : 1 alumne suspès


En conclusió, molt bons resultats, i el diferencial de notes respecte a la mitjana de batxillerat és molt menor aquest curs, fet que indica la bona tasca dels docents de 2n