Na Catalina Gayà, autora de l'estudi en relació a l'amor romàntic i l'adolescència ha presentat i compartit les seves conclusions amb el grup de 3r ESO D que va ser part de la mostra d'estudi al nostre centre. Aquestes conclusions ens duran a fer diferents reflexions en relació als nostres models de comportament. Moltes gràcies.

 

 

 

 

 

 

 

Calendari